Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Informacje ogólne Historia Dni i godziny otwarcia Szkoła w liczbach Dane szkoły Pracownicy administracji i obsługi zespołu Kadra pedagogiczna

O szkole

Informacje ogólne

 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza mieści się przy ulicy 3 Maja 4. Budynek szkoły oddano do użytku 12 października 1905 roku. Od tamtej pory zmieniła się organizacja pracy szkoły, przedmioty i programy nauczania. Nie zmieniony pozostał zawierający elementy neogotyckie, zbudowany z czerwonej cegły gmach. Ostatnia zmiana działalności szkoły nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku zawierającej przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. W związku z tym rada Miejska w Brodnicy podjęła w dniu 15 marca 1999 roku uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy przy ulicy 3 Maja 2 o strukturze organizacyjnej klas I - VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I - VI.
Od 1 września 2012 r. zgodnie z Uchwałą Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2012 r. został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy. W skład zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy oraz Przedszkole nr 6 w Brodnicy (os. Grunwald). Naukę w szkole i w oddziałach przedszkolnych rozpoczęło 746 dzieci. W zespole pracuje 72 pracowników.