Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

 • 15 marca 2019 r.

  SZUKAMY MŁODYCH TALENTÓW – szkolna akcja biblioteczna promująca aktywność twórczą dzieci

   

  "Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą."

                                 Honore de Balzac

     

  Dziś prezentujemy kolejne prace plastyczne uczniów naszej szkoły, które wzięły udział w szkolnej akcji SZUKAMY MŁODYCH TALENTÓW, którą pod patronatem BIBLIOTEKI SZKOLNEJ prowadzą panie Magdalena Murawska i Małgorzata Połyńczuk. Akcja rozwijająca zainteresowania i umiejętności uczniów cieszy się dużą popularnością. Dzieci mają szansę zaprezentować swoje  umiejętności.

  15 marca 2019 r. - Obrazek 1

      Prace uczniów zdobią szkolne korytarze i przyciągają wzrok przechodniów ciekawymi barwami, różnorodnością tematyki, starannością wykonania. Na stronie internetowej szkoły prezentowana jest „Galeria Młodych Talentów”. Najlepsze dzieła wybrane przez jury akcji są nagradzane dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

  15 marca 2019 r. - Obrazek 2

       W bibliotece szkolnej jest zgromadzony bogaty księgozbiór, zakupiony między innymi ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który pomaga w rozwijaniu zainteresowań plastycznych i umiejętności manualnych dzieci.

        

        Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do częstych wizyt i wypożyczania książek „nie tylko do czytania”!

                                                                                                                                                                                                                  M.Połyńczuk

  zdjęcia

   

 • 11 marca 2019r.

  Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie czytelniczym organizowanym przez BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ z okazji Międzynarodowego DNIA KSIĄŻKI dla Dzieci

   

    Cele konkursu:

   

  - promocja czytelnictwa i nowości wydawniczych zakupionych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,- rozwijanie aktywności artystycznej uczniów,11 marca 2019r. - Obrazek 1

  - doskonalenie umiejętności czytelnego i estetycznego pisania,

  - zachęcenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.   

             

       Warunki uczestnictwa  w konkursie, czyli co trzeba zrobić?

   

      11 marca 2019r. - Obrazek 2 Zadaniem do wykonania jest zaprojektowanie okładki do książki o zwierzętach w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malunek, wyklejanka, wycinanka, itp.). Na wykonanej samodzielnie okładce musi znajdować się wizerunek zwierzątka oraz odręcznie napisany tytuł książki o zwierzętach.

       Prace należy oddawać do biblioteki szkolnej do 29 marca  2019 r. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody, a wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w szkole i na stronie internetowej placówki.

   

                                                                                         Zapraszamy!

                                                                                     Biblioteka szkolna

                                                                                                                      M. Połyńczuk

 • 27 lutego 2019r.

  Kampania Profilaktyczna

  Brodnicki Dzień Profilaktyki została  zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Odbyła się w Brodnickim Domu Kultury 27 lutego. Jej celem była profilaktyka zdrowego stylu życia wolnego od uzaleznien zarówno od środków psychoaktywnych, jak i uzaleznien behawioralnych, na przykład od Internetu, gier komputerowych, itp. Podczas kampanii wszystkie miejskie brodnickie szkoły miały okazję przedstawić dorobek w ramach dzialan profilaktyktycznych realizowanych w tychże szkołach. Przedstawiono prezentacje multimedialne, scenki profilaktyczne, montaż slowno muzyczne i wiersze. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

  B. Rochon

  zdjęcia

 • 25-26 lutego 2019r.

   

  Bal Karnawałowy klas I-III

  Dnia 25 i 26 lutego 2019r. w BDK odbyły się Bale Karnawałowe
  klas I-III. Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarczającą im wielu przeżyć, radości i zadowolenia. Na balu, więc obok księżniczek, wróżek, pszczółek pojawiły się też postacie z ulubionych bajek. Zabawę poprowadził p. Maciej Zajda, który zachęcał do wspólnej zabawy poprzez różne układy taneczne i konkursy. W przerwie dzieci mogły zrobić sobie zdjęcia grupowe i indywidualnie, a także coś zjeść. Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach.   

   

                                                                                   D. Wicińska

  zdjęcia

 • 20 lutego 2019r.

  W środę 20.02.2019 r. w auli szkolnej odbyła się audycja muzyczna. Kolejne cykliczne spotkanie zabrało nas w podróż po staropolskich pieśniach i utworach popularnych w czasie karnawału. Ludowe przyśpiewki pozwoliły nam poznać ówczesne tradycje, zwyczaje oraz przenieść się muzycznie do dawnej Polski. Uczniowie chętnie brali udział w podsumowaniu spotkania. Nie możemy doczekać się kolejnej audycji.

  P. Warachowska

  zdjęcia

 • 20 lutego 2019r.

  20 lutego 2019 r. klasy 1-4 miały niezwykłą możliwość uczestnictwa w spotkaniu "Gawędy o wilkach i innych zwierzętach", które poprowadził p. Marcin Kostrzyński w Brodnickim Domu Kultury. Dzięki bardzo ciekawym opowiadaniom i nagraniom poznaliśmy życie leśnych zwierząt... To doświadczenie uświadomiło nam, że ludzie nie powinni bać się zwierząt, ponieważ to one boją się nas. Licznie zadawane pytania przez uczniów do p. Marcina pozwoliły uzyskać odpowiedzi i poszerzyć wiedzę uczniów dot. funkcjonowania zwierząt w ich naturalnym środowisku.  Dziękujemy za tak fantastyczne spotkanie, które na długo zapadnie nam w pamięci.

  P. Warlikowska

  zdjęcia

 • 18 lutego 2019r.

   Z okazji Światowego Dnia Kota biblioteka szkolna zaprasza po książki nie tylko o kotach…

  Biblioteka była miejscem magicznym. Zawsze czekały tam na mnie tysiące głosów, które chciały prowadzić ze mną dialog. Wchodziłem do środka, spoglądałem na zapełnione książkami regały i szeptałem: 
  - Opowiedz mi historię.
  I one opowiadały. Biblioteka stała się moją rodziną.

                                                                                              Ch. Martin  

  18 lutego 2019r. - Obrazek 1

          

        W zeszłym roku szkolnym nasza biblioteka wzbogaciła się w wiele nowych tytułów książek o zwierzętach zakupionych podczas realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nowe publikacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem i szybko znikają z bibliotecznych półek. Zachęcamy dzieci do wypożyczania bogato ilustrowanych książek o kotach, psach, koniach, rybach, dinozaurach i innych zwierzętach. Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

                                                                                                                 M. Połyńczuk

 • 15 lutego 2019r.

  Integracja dzieci z osobami niepełnosprawnymi

  Dnia 15.02.2019 dzieci z klasy 5 ze Szkoły Podstawowej nr 1 udały się z wizytą do ŚDS przy Brodnickim Centrum Caritas . Wspólnie wykonywano różnorodne ozdoby wykorzystując technikę origami, guilling, iris folding oraz uczyli się szlifować. Całe spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

  J. Stożyńska

  zdjęcia

 • 14 lutego 2019r.
   Dnia 14 lutego 2019r. w naszej szkole działała Poczta Walentynkowa. Chętni uczniowie podczas przerw mogli wrzucać pięknie wykonane walentynki zaadresowane do swoich sympatii. Członkowie Samorządu Uczniowskiego doręczali je adresatom w czasie lekcji.
       Cała akcja przebiegała w bardzo miłej, pełnej miłości atmosferze. 
  W. Wilmowicz
 • 14 lutego 2019r.

  Klasa 2b podczas zajęć techniczno- plastycznych wykonywała serduszkowe pszczoły... życzymy wesołych Walentynek

  P. Warlikowska

  zdjęcia

 • Dnia 8 lutego 2019r. w naszej szkolnej hali sportowej w godzinach od 16:00 do 18:00  odbyła się dyskoteka karnawałowa dla klas 4 - 8. Uczestniczyli w niej również nauczyciele. Wszyscy bawili się świetnie. Głównym prowadzącym był nasz najlepszy DJ - P. Rafał Gabryszewski. Samorząd zadbał o dekoracje. Cały nastrój uświetniały efektowne kolorowe światła i popularna muzyka. Co jakiś czas Samorząd Uczniowski przeprowadzał konkursy z ufundowanymi przez siebie drobnymi upominkami dla różnych grup wiekowych.
       Cała zabawa przebiegała w szalonej i radosnej atmosferze przepełnionej tańcami i śmiechem.
  W. Wilmowicz
 • 4 lutego 2019r.

  W dniu dzisiejszym, tj. 4 lutego 2019 r. uczniowie klas ósmych pisali próbny egzamin z matematyki. Czas na rozwiązanie testu, to 100 minut. Dla uczniów z dostosowaniem kryteriów oceniania- 150 minut. Test zawierał 16 zadań zamkniętych i 6 otwartych. Należało się jak zwykle wykazać umiejętnościami z zakresu algebry i geometrii. Teraz trzeba tylko czekać na wyniki i pracować nad niedociągnięciami w umiejętnościach.

  E. Kędziorska

 • 31 stycznia 2019r.

  31 stycznia 2019r. uczniowie naszej szkoły ponownie przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty. Dzisiaj rozwiązują test przygotowany przez wydawnictwo GWO z języka polskiego. W poniedziałek 4 lutego będą borykać się z matematyką, a we wtorek z językiem nowożytnym. Egzaminy próbne przebiegają ściśle według procedur, które będą obowiązywać w kwietniu. Celem przeprowadzenia próbnego egzaminów jest poznanie samej jego formy oraz analiza ich wyników. Dzięki takiej analizie uczniowie poznają swoje braki w umiejętnościach i wiedzy, a nauczyciele będą mieli wskazówki do dalszej pracy.

  E. Kędziorska

  zdjęcia 

 • 28 stycznia 2019r.

  Jak każdego roku nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowym konkursie we Włoszech. Dzieci miały za zadanie zrobienie kartki na Boże Narodzenie. Praca mogła być wykonana w różnych technikach malarskich. W konkursie wzięło udział 35 uczniów (głównie uczniowie młodszych klas). Wyróżnienie otrzymało 5 osób:

  1. Nikola Różańska 4a

  2. Franciszek Zemrzycki 2b

  3. Hubert Gardecki 5b

  4. Oliwia Zwolenkiewicz 4a

  5. Nicola Rumińska 4b

  Zachęcam do brania udziału w przyszłym roku szkolnym.

  D. Pietrzykowska

  Zdjęcia

 • 24-27 lutego 2019r.

  W dniach od 24 - 27 lutego nasi Wolontariusze wzięli udział w spotkaniu formacyjno - integracyjnym w Gdyni. Była tam młodzież z całej Polski. Było coś dla ducha i dla ciała. Zabawy integracyjne, dzięki którym poznaliśmy nowych ludzi, udział w ŚDM Panama- Gdynia, nowa wiedza w Centrum Experymentu w Gdyni. Konferencje prowadzone przez O. Macieja, które  bardziej pomogły zrozumieć trudne sytuacje a także zasiane ziarno, które musimy pielęgnować, aby wydało obfite owoce. To był bardzo ciekawy i radosny dla nas czas.

                                                  Wolontariuszka Weronika z VIII a
 • 22 lutego 2019r.
  W czasie ferii Wolontariusze udali się do Schroniska dla zwierząt "Reksio". Podarowali suchą karmę oraz wysłuchali szczerej i mądrej przemowy o działalności schroniska. Był to intensywnie pouczający dzień.... Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś tam pójdziemy.
                                                                                  Wolontariusz Wiktor VIII b
 • 20 stycznia 2019r.
  W czasie ferii wolontariusze wybrali się do Domu Pomocy Społecznej. Tam spędzili wspólnie czas z osobami starszymi. Były gry, rozmowy, i dużo radości...
  s. Magdalena
  zdjęcia
   
 • 17 stycznia 2019r.

  Dnia 17.01.2019r. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, z klasy 5 b udały sie z wizytą do Domu Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" w Brodnicy. Wspólnie śpiewano kolędy, składano życzenia noworoczne. Celem spotkania była integracja dzieci z osobami starszymi. Wizyta była nadzwyczaj udana, obie strony świetnie bawiły sie w swoim towarzystwie.

  J. Stożyńska

  zdjęcia

 • 14-25 stycznia 2019r.

   

  Zajęcia w czasie ferii zimowych

   

  zdjęcia

 • 11 stycznia 2019r.

  Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się do jednej z akcji w ramach WOŚP -  "Fala grosza". Samorząd Uczniowski pełnił dyżury przy szkolnej skarbonce. Ogromna fala grosza rosła i rosła z godziny na godzinę. Dziś popłynęła dalej! Przekazaliśmy ją do sztabu WOŚP. Dziękujemy za Waszą hojność i dobre serce!
   

  D. Kossakowska

  zdjęcia

strona: