Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

WDN

Szkolenie online - Microsoft Teams 2-3.04, 6-7.04.2020r.

 

 

W dniach 2-3, 6-7 kwietnia nauczyciele naszej szkoły oraz przedszkola brali udział w szkoleniu on-line, przedstawienie narzędzi i funkcji pakietu Office 365 oraz usługi Microsoft Teams. Szkolenie prowadziły Panie Dorota Tomaszewicz i Dorota Pintal. Office 365 to chmurowa usługa subskrypcyjna stanowiąca połączenie najlepszych narzędzi do nowoczesnej pracy. Dzięki połączeniu aplikacji takich jak Excel, Outlook z zaawansowanymi usługami w chmurze, w tym OneDrive i Microsoft Teams, usługa Office 365 umożliwia tworzenie i udostępnianie zawartości w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Aplikacja Microsoft Teams to centrum pracy zespołowej w usłudze Office 365. Zawiera zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Dzięki pracy na platformie edukacyjnej możemy prowadzić nauczanie zdalne, mieć kontakt z uczniami oraz ich rodzicami.

E. Kłos