Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

WDN

Karty pracy i notatki jako techniki wspomagające samodzielną pracę ucznia - 3.09.19r.

 

 

03 października 2019 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 brali udział w szkoleniu: „Karty pracy i notatki jako techniki wspomagające samodzielną pracę ucznia”, prowadzonym przez Panie Reginę Strzemeską oraz Ewę Kondrat z KPCEN w Toruniu. Celem warsztatów było poznanie zasad i sposobów przygotowania materiałów dydaktycznych służących do samodzielnej pracy uczniów. Zostały także zaprezentowane sposoby tworzenia notatek oraz pracy z tekstem, żeby był bardziej zrozumiały i przystępny dla ucznia. Panie w sposób ciekawy i jasny pokazały, jak ułatwiać uczniom przyswajanie wiedzy.

E. Kłos

zdjęcia