Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

WDN

Wybrane sposoby motywowania uczniów do nauki - 16.10.18r.

 

 

 

W dniu 16 października 2018r. odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla nauczycieli uczących w klasach IV-VIII. Szkolenie poprowadziła pani Regina Strzemeska, konsultant KPCEN w Toruniu. Prowadząca rozpoczęła od prezentacji tematu: "Wybrane sposoby motywowania uczniów do nauki". Następnie omówiła elementy motywacji zewnętrznej i problem motywacji wewnętrznej. Stwierdziła, że motywacja jest tym silniejsza, im więcej jest wart jej wynik, im większe są możliwości podmiotu i im większe są emocje związane z wynikiem i działaniem. Wykład urozmaicały ćwiczenia do wykorzystania w pracy z uczniami, np. "Cebulka" Prowadząca podsumowała stwierdzeniem, iż motywację trzeba podtrzymywać. Zadaniem zaś nauczyciela jest wytwarzanie sytuacji, w których uczeń ma zamiar urzeczywistniać swoje cele.

L. Pawelec