Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

WDN

„Strategie uczenia się i nauczania” - 3.03.2022r.

 

 

Dnia 3 lutego 2022 roku część nauczycieli naszej szkoły brała udział w szkoleniu „Strategie uczenia się i nauczania” prowadzonym przez Panią Agnieszkę Przybyszewską, nauczycielkę, konsultantkę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Szklenie odbyło się on-line, na platformie Zoom.  

Celem szkolenia było omówienie sposobów uczenia się. Sukces szkoły zależy bowiem od jakości dwóch powiązanych ze sobą procesów: prowadzonego przez nauczycieli nauczania oraz uczenia się uczniów. 

Styl uczenia się to naturalny, indywidualny i preferowany przez ucznia sposób przyjmowania, przyswajania, organizowania i przywoływania informacji. Na szkoleniu została przedstawiona klasyfikacja stylów uczenia się na podstawie czterech etapów cyklu uczenia się Kolba (aktywista, analityk, teoretyk, pragmatyk) oraz stylów uczenia się w oparciu o zmysły (wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk, dotykowiec).  

E. Kłos

 

ucze-sie-w-szkole_Danuta_Sterna.pdf