Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

WDN

"Sposoby na prowadzenie godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami”- 8.11.2022

 

8 listopada 2022 roku nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu pt. „Wychowawcza rola nauczyciela w bezpośredniej komunikacji z rodzicami i uczniami w duchu szacunku i tolerancji. Sposoby na prowadzenie godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami”. Warsztaty przeprowadziła Pani Justyna Miklaszewska-Polcyn, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. 

Celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wybranych form pracy z uczniami oraz rodzicami sprzyjających rozwijaniu komunikacji pomiędzy nimi. Pani Justyna zwróciła uwagę, jak ważne jest rozwijanie umiejętności pracy z klasą jako grupą społeczną oraz doskonalenie komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic. Podczas szkolenia zwrócono także uwagę na  prowadzenie lekcji wychowawczych oraz spotkań z rodzicami. 

Prelegentka przypomniała wybrane metody pracy. Nauczyciele podzieleni na małe grupy wykonywali ćwiczenia. Przeanalizowano między innymi metodę Marshalla Rosenberga -  Porozumienie bez przemocy. Następnie: Metaplan, technikę aktywnego słuchania, SWOT, burzę mózgów, FUKO oraz analizę przypadku. 

Na koniec Pani Justyna opowiedziała o tym, jak przygotować się do rozmowy z rodzicami, jak zorganizować spotkanie z nimi. 

 

Materiały, z którymi warto się zapoznać:  

  • Film „Jak mówić, żeby nas słuchano?” Jerzy Bralczyk https://www.youtube.com/watch?v=TG4ZAGnlPOY  

  • Książka pt. „Duch klasy Jak motywować uczniów do nauki” Merrill Harmin - poradnik przeznaczony dla nauczycieli. Zawiera praktyczne porady, jak budować w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Dzięki proponowanym technikom nauczania nauczyciel może zmienić swoją pozycję w klasie z osoby przekazującej wiadomości na sojusznika ucznia, wspierającego go w procesie uczenia się. 

 

E. Kłos