Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

"Przygotowuję się do dorosłego życia"

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

realizowanego przez Gminę Miasto Brodnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

 

20 X 2018r.

Do Lasu Miejskiego, nad jezioro Ostrów i do Tamy Brodzkiej

20 października uczestnicy zajęć rozwijających z biologii, geografii, i j. polskiego wzięli udział w terenowych zajęciach na trasie Las Miejski - jezioro Ostrów - Tama Brodzka.

Obserwowaliśmyprzyrodę, uczyliśmy się dokonywania oceny najbliższego otoczenia, rozwiązywaliśmyzadania z kart pracy, wykonywaliśmy pomiary. Zajęcia w lesie w pięknych jesiennych barwach były okazją nie tylko do pogłębienia naszej wiedzy i umiejętności, ale także do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

Po pysznym posiłku w Tamie Brodzkiej wróciliśmy do Brodnicy.

T. Adamowska

 


 

 

8.12.2018r.

 

Interdyscyplinarne zajęcia w Młynie Wiedzy i Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika

 

8 grudnia uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijających z biologii, geografii, matematyki, fizyki i chemii uczestniczyli w wycieczce do Torunia. 

Najpierw odwiedziliśmy Muzeum Podrózników im. Tony'ego Halika, gdzie mieliśmy okazję do poznania historii podróżnictwa oraz obejrzenia cennych eksponatów pochodzących ze wszystkich kontynentów. Obok fotografii są tu m.in. egzotyczne nakrycia głowy, ceramika, broń i pamiątki osobiste podróżników - Elżbiety Dzikowskiej i Tony'ego Halika.

Odwiedzenie muzeum było okazją do zebrania informacji o ludziach z prawdziwą pasją do poznawania świata i odkrywania jego różnorodności. Następnym punktem naszego programu to zajęcia w centrum nauki - Młynie Wiedzy. Odwiedziliśmy tematyczne prezentacje na sześciu piętrach. Cechą wiekszości eksponatów jest ich interaktywność, co nam najbardziej się podobało. Mogliśmy samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i badać zjawiska z różnych dziedzin nauki, poznawać prawa przyrody. Eksperymentować mogliśmy do woli.

Najwięcej czasu spędziliśmy na piętrze, gdzie znajduje sie wystawa "Rzeka od źródeł do ujścia". Mogliśmy doświadczyć tu jak działają prądy rzeczne i poznać otoczenie rzeki. Można tu się uczyć, ale i świetnie przy tym bawić.

Młyn Wiedzy zrobił na nas duże wrażenie. Poprzez zabawę i eksperyment umożliwia aktywne przyswajanie wiedzy z różnych dziedzin nauki.

T. Adamowska

 

 

 


 

 

17 grudnia 2018r.

Poznajemy walory przyrodnicze Pojezierza Brodnickiego

17 i 18 grudnia członkowie zajęć rozwijających z przyrody, biologii i geografii poznawali walory przyrodnicze Pojezierza Brodnickiego w Centrum Edukacji Ekologicznej. Umożliwiają to wystawy przyrodnicze zorganizowane na kilku poziomach. Najbardziej interesująca była dla nas wystawa ukazująca lokalne środowisko przyrodnicze. Oglądaliśmy tu okazy zwierząt i roślin z biotopów najczęściej spotykanych na naszym pojezierzu. Poznaliśmy też skutki działalności człowieka, zmiany i zniszczenia środowiska jakie poczynił. Cennym uzupełnieniem wystaw są kioski edukacyjne wyposażone w programy edukacyjne. Można w nich posłuchać głosów zwierząt, zdobyć wiele informacji.

W powrotnej drodze do szkoły, na Drwęcy wśród kaczek krzyżówek udało się nam wypatrzyć niezwykle barwnie upierzoną mandarynkę.

T. Adamowska

 

 

 


 

 

Centrum Chemii w Małej Skali

Planetarium

 

2 lutego uczestnicy zajęć rozwijających z biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii i matematyki wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Torunia.

Najpierw udaliśmy się do Centrum Chemii w Małej Skali, gdzie uczniowie wyposażeni w karty pracy samodzielnie, pod czujnym okiem ekspertów, wykonywali wiele ciekawych doświadczeń chemicznych.

Po krótkiej przerwie i posiłku udaliśmy się do Planetarium. Podczas seansu "Wirująca Ziemia" poznaliśmy podstawowe informacje związane z ruchami Ziemi i ich skutkami. Dowiedzieliśmy się jak zmienia się wygląd nieba i układ gwiazdozbiorów w ciągu roku, skąd biorą się fazy Ksieżyca i wiele ciekawych rzeczy o planetach.

Wyjazd był okazją do poznania i zrozumienia wielu zjawisk i interesujących zagadnień.

T. Adamowska

 

 


 

„Zabytki Brodnicy po niemiecku:)”

 

 W ramach projektu  „Przygotowuję się do dorosłego życia” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej siedem uczennic z klasy 6b przygotowało następujące zadania:

-nagrały filmik ,

-stworzyły plakat

-przygotowały prezentację multimedialną na temat brodnickich zabytków.

 

Celem przedsięwzięcia było pokazanie piękna naszego miasta, jego historii i oczywiście motywowanie do nauki języka niemieckiego.

 

13 czerwca efekty ich pracy podziwiali na lekcjach j. niemieckiego uczniowie klas 7 i 8. Była to dla nich atrakcyjna forma zajęć przed zbliżającymi się wakacjami.

 

Agnieszka Szczechowska

 

zdjęcia