Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Logopeda

Informacje

Od września 2005r. funkcjonuje gabinet logopedyczny, wyposażony w niezbędne narzędzia badawcze, środki, i urządzenia techniczne oraz różnorodne pomoce logopedyczne. Neurologopeda - mgr Aneta Bartnicka prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń mowy. Specjalistyczną, planową i zorganizowaną opieką obejmuje uczniów, u których występuje potrzeba stymulowania procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej. W zależności od rodzaju zaburzeń mowy w terapii stosowane są różne oddziaływania, które mają na celu:

- poprawienie sposobu i jakości oddychania i połykania.

- usprawnianie narządów mowy.

- usuwanie zaburzeń mowy.

- wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy.

- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

- likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych zaburzeń mowy, usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych.

- poprawianie gramatycznej i stylistycznej strony wypowiedzi.

- kształcenie mowy ekspresyjnej.

W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. W klasach pierwszych na początku roku szkolnego przeprowadzane są sondażowe badania logopedyczne, które wyodrębniają dzieci potrzebujące opieki logopedycznej. W zajęciach uczestniczą także rodzice dzieci objętych terapią, którym przekazywane są porady, wskazówki oraz zalecenia do pracy z dziećmi w domu.


ŁAMAŃCE JĘZYKOWE

POBIERZ PLIK - Lamance_jezykowe.pdf