Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Rekrutacja 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 1

 

 

 

 

Zarządzenie_harmonogram_rekrutacja_szkoły

 

Dyrektor szkoły informuje, że planowanym drugim językiem nauczania        

w klasie 7 będzie język niemiecki.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1