Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Informacje ogólne Historia Dni i godziny otwarcia Szkoła w liczbach Dane szkoły Pracownicy administracji i obsługi zespołu Kadra pedagogiczna

O szkole

Szkoła w liczbach

 
 
 
 
"W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „ miał” – ażeby poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko
„z drugim”, ale także i „dla  drugich"

Jan Paweł II

 

Dane ogólne dotyczące Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
 

Organ prowadzący szkołę: Gmina Miasta Brodnicy
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców
Liczba uczniów szkoły:     483

Liczba uczniów w 11 oddziałach przedszkolnych: 249
Liczba oddziałów: 23
Liczba nauczycieli: 74
Liczba pracowników administracji: 19
pracowników obsługi:   3
Szkoła posiada 3 obiekty: obiekt główny - szkołę, budynek świetlicy szkolnej i oddziału przedszkolnego oraz halę sportową.