Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Informacje ogólne Historia Dni i godziny otwarcia Szkoła w liczbach Dane szkoły Pracownicy administracji i obsługi zespołu Kadra pedagogiczna

O szkole

Kadra pedagogiczna

 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 
zatrudnionych jest 74 nauczycieli, w tym:

 
 

38     nauczycieli dyplomowanych

17     nauczycieli mianowanych

10    nauczyciel kontraktowy

9   nauczycieli stażystów