Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Szkolne koło PCK

SP 1

 

 

 

Szkolne Koło PCK skupia uczniów z klas IV - VI. Zajmuje się działalnością charytatywną i zdrowotną.

 

Cele:

- szerzenie oświaty zdrowotnej wśród uczniów naszej szkoły

- promocja zdrowego stylu życia

- niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują- poszkodowanym przez los.

SK PCK organizuje zbiórkę zabawek i przyborów szkolnych dla uczniów. Przekazując nasze dary ofiarujemy potrzebującymmnóstwo radości i uśmiechu!

 

Zarząd Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca: Jakyb Łobodziński 

Z - ca przewodniczącej - Martyna Wyszyńska

Sekretarz - Karol Grzybowski

Skarbnik - Weronika Wilmowicz

Członek Zarządu: Maria Grzybowska

 

Opiekun SK PCK

mgr Barbara Rochon

 

 

25 maja 2017 roku dwunastu uczniów naszej szkoły - członków Szkolnego Koła PCK oraz wolontariuszy wraz z opiekunem - Barbarą Rochon, wzięło udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Mistrzostwa - etap rejonowy - odbyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. Nasi uczniowie wystąpili w nich jako pozoranci - ofiary wypadków drogowych, porażenia prądem, udarów mózgu, złamania kończyn, itp. Z powierzonych zadań uczniowie wywiązali się bez zarzutów. Ponadto obserwując akcje ratownicze, dowiedzieli się, jak powinno się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Spośród trzech zespołów startujących w zawodach najlepsza okazała się drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych.

Na zakończenie prezes Zarządu Rejonowego PCK w Brodnicy - p. Wojciech Sobieszczyk podziękował nam za pomoc i wywiązanie się z powierzonego zadania, a na ręce opiekuna SKPCK – Barbary Rochon złożył pamiątkowy dyplom.

Barbara Rochon

zdjęcia


 

2 kwietnia jest obchodzony Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2007 roku. 31 marca nasza szkoła, na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu, włączyła się również w obchody tego Dnia i w związku z tym przyłączyła się do akcji: „Polska na niebiesko”.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem: „Autyzm. Chcemy być sobą”. Ma ona celu podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym o podłożu neurologicznym, które dotyka tysięcy dzieci w Polsce. Osoby z autyzmem mogą mieć problemy z porozumiewaniem się, wyrażaniem uczuć i budowaniem relacji interpersonalnych.

Członkowie Szkolnego Koła PCK, pod kierunkiem Barbary Rochon - pedagoga i Anety Bartnickiej - logopedy, przygotowali gazetkę informacyjną, przybliżającą uczniom problemy dzieci z autyzmem. Kolorem symbolizującym autyzm jest niebieski, dlatego tego dnia uczniowie ubrali się na niebiesko, udekorowali gazetkę niebieskimi lampkami oraz przynieśli niebieskie balony. W ten sposób pokazaliśmy, że nie jesteśmy obojętni na problemy osób z autyzmem.

 

Barbara Rochon

zdjęcia


 

W dniu 01.06.2015 r., z inicjatywy opiekuna Szkolnego Koła PCK Barbary Rochon, odbyło się spotkanie w Zespole Szkolnym nr 1 w Brodnicy, z uczestnikami biegu do Watykanu, na Kanonizację Jana Pawła II.

Odnosząc się do tego, że w bieżącym roku obchodzimy Rok Papieski zrodził się pomysł, że warto zobaczyć film z trasy biegu do Watykanu. Na wstępie gości przywitała pedagog – Barbara Rochon, podkreślając, że sport można świetnie połączyć z innym wyzwaniem .

Trasa biegu wynosiła ponad 2000 km. Pan Piotr Wisiński przedstawił prezentację, a dwaj inni biegacze: pani Kempczyńska oraz Andrzej Jaranowski (absolwent naszej szkoły), podzielili się wrażeniami z trasy podkreślając, że była to wspaniała akcja duchowego przeżycia, wzajemnej życzliwości i wielu niezapomnianych przeżyć. Zaproszeni goście złożyli na ręce pani Dyrektor pamiątki związane z tym ważnym dla każdego z nich wydarzeniem. Podkreślę, że nie brakowało radości, ciepłych słów i wzruszeń. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej i serdecznej atmosferze, a dla samej młodzieży było prawdziwą lekcją duchowego przeżycia, a zarazem drogowskazem jak można łączyć sport z tak ważnym w dziejach ludzkości wydarzeniem.

Barbara Rochon

 


W dniu 17 kwietnia 2015 roku członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem – Barbarą Rochon wzięli udział w charakterze pozorantów w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Zawody zorganizowano w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, a brały w nich udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych powiatu brodnickiego. Organizatorem mistrzostw był Zarząd Rejonowy PCK w Brodnicy. Zwyciężyła reprezentacja gospodarzy, czyli Zespołu Szkół Zawodowych.

Na zakończenie nagrodzono zwycięzców i uczestników mistrzostw. Organizatorzy podziękowali również członkom naszego koła PCK za bezinteresowną pomoc w organizacji mistrzostw. Podkreślono, że doskonale spisali się w charakterze pozorantów.

Mamy nadzieję, że w przyszłości jako uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, biorąc przykład ze starszych kolegów, również wezmą udział w mistrzostwach już jako zawodnicy.

 

 


 W dniu 25 marca 2015 roku członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem Barbarą Rochon udali się do schroniska dla zwierząt: „Reksio” w Brodnicy. Wizyta w schronisku była połączona z przekazaniem karmy oraz prześcieradeł i ręczników zgromadzonych podczas zbiórki przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły. Podczas wizyty zwiedziliśmy schronisko, a także rozmawialiśmy z jego pracownikami na temat problemu krzywdzenia, porzucania oraz bezdomności zwierząt.

Barbara Rochon

zdjęcia

 

 

W roku szkolnym 2010/2011 SK PCK liczyło 18 członków i 9 wolontariuszy. Głównym celem naszego koła jest promowanie idei bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, pomoc potrzebującym oraz kształtowanie postawy brania odpwoiedzialności za najbliższe otoczenie. Koło rozpoczęło swoją działalność od zaplanowania zadań oraz wyboru zarządu. Działania podejmowane przez SK PCK:

♦ zorganizowanie przedświątecznej akcji charytatywnej - zbiórka zabawek, książek i gier wśród uczniów naszej szkoły oraz przekazanie do Zarządu Rejonowego w Brodnicy;

♦ zbiórka pieniędzy i przekzanie karmy dla zwierząt do Schroniska w Brodnicy;

♦ wizyta w Schronisku dla Zwierząt - spotkanie z kierownikiem p. Mariuszem Sarnowskim, zwiedzanie schroniska;

♦ spotkanie z członkami zarządu Rejonowego PCK w Brodnicy - p. Ciołkowskim i p. Koźmińskim na temat historii i działalności PCK;

♦ udział członków jako pozorantów w udzialaniu pomocy przedmedycznej,

♦ wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy wspólne śpiewanie kolęd i składanie życzeń pensjonariuszom;

♦ zbiórka nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka.

Członkowie SK PCK chętnie włączali się, a niekiedy inicjowali wymienione akcje. Charakteryzowali się aktywnością, kreatywnością i bezinteresownością w podejmowanych działaniach. W przyszłym roku szkolnym zamierzamy kontynuować i rozszerzać zakres działań naszego koła.

 


19 kwietnia 2012 r. dwunastu  uczniów naszej szkoły, w tym członkowie Szkolnego Koła PCK, wraz z opiekunem – Barbarą Rochon, wzięło udział w XXI Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK (etap rejonowy). Zawody odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, a nasi uczniowie wystąpili w charakterze pozorantów i z tego zadania wywiązali się znakomicie, zyskując podziękowania prezesa PCK oraz ratowników z Oddziału Ratunkowego działającego przy Szpitalu Rejonowym w Brodnicy.

    Udział pozorantów w zawodach umożliwił drużynom szkół ponadgimnazjalnych wykazanie się praktycznymi umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Spośród pięciu zespołów, pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy.

   Dla uczniów naszej szkoły udział w zawodach był nowym doświadczeniem, a jednocześnie wspaniałą  lekcją profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy i z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci.

zdjęcia

                                              

                                                                                              Barbara Rochon


 

12 czerwca 2012 roku członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem – Barbarą Rochon złożyli kolejną wizytę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brodnicy. Tym razem przedstawiliśmy inscenizację pt: „Sąd nad papierosem”. Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie, nagrodzono nas brawami, a Pani kierownik WTZ – Barbara Tuptyńska podziękowała nam za przybycie i występ.

zdjęcia

                                                                                                                                 B. Rochon

 


 

12 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, członkowie i wolontariusze Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem – Barbarą Rochon, już po raz kolejny wzięli udział, w charakterze pozorantów, w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK na szczeblu rejonowym. Organizatorzy przygotowali 5 stanowisk, gdzie drużyny szkół ponadgimnazjalnych mogły się wykazać umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Drużyny z pięciu szkół oceniała komisja, w skład której weszli: ratownicy z brodnickiego szpitala oraz przedstawiciele policji i wojska. Najlepsza okazała się drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Nasi uczniowie wystąpili w roli pozorantów – ofiar różnych wypadków i z powierzonych zadań wywiązali się bardzo dobrze, a przy okazji obserwując akcje ratownicze, dowiedzieli się, jak powinno się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.

Organizatorzy zawodów, w tym prezes Zarządu Rejonowego PCK w Brodnicy – pan Tadeusz Rokicki, podziękował nam za prawidłowe wywiązanie się z powierzonego zadania, a na ręce opiekuna SKPCK – Barbary Rochon złożył pamiątkowy dyplom.

                                                                                                          Barbara Rochon

zdjęcia

 

W piątek 22 listopada 2013 roku członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem – Barbarą Rochon uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji 55 – lecia powstania ruchu honorowego krwiodawstwa PCK, które odbyło się w Brodnickim Domu Kultury.

Podczas spotkania dokonano podsumowania turnieju: „Młoda krew ratuje życie”. Laureatom konkursów plastycznego oraz krzyżówkowego wręczono nagrody.

Z naszej szkoły wyróżnienie za poprawne rozwiązanie krzyżówki, otrzymała Patrycja Zakrzewska z klasy 5a. Gratulujemy!

Na uwagę zasługuje fakt, że Szkolne Koło PCK działające w naszej szkole zostało wyróżnione statuetką „Serce za serce” w uznaniu za organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych.

Barbara Rochon