Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Program poprawy czytania


 

W naszej szkole od września 2015roku powstał program rozwoju czytelnictwa, nawiązujący do ogólnopolskiej kampanii: Cała Polska czyta dzieciom. Kordynatorka tej akcji Pani Danuta Weichert-Figurska - polonistka, logopeda, terapeuta autystyczny, podjęła różne działania poświęcone rozwijaniu pasji do książek i poprawy jakości czytania w naszej szkole. Opracowała program poprawy czytania i rozumienia czytanego tekstu , który jest realizowany na zajęciach czytelniczych z uczniami klas IV oraz na lekcjach w klasach: I, II, III, i IV. Panie: Dorota Pietrzykowska, Magdalena Murawska i Małgorzata Walczak prowadzą zajęcia czytelnicze: „ Zabawy z tekstem”. W ramach tych zajęć Pani Danuta Weichert-Figurska zaproponowała uczniom i nauczycielom prowadzącym zajęcia czytelnicze innowacyjne metody aktywizujące. Niektóre z tych propozycji już są realizowane, a uczniowie zaprezentują je na najbliższym spotkaniu poświęconemu rozwijaniu pasji do książek.

Opracowany przez Panią Danutę Weichert-Figurską program aktywizujący zajęcia czytelnicze obejmuje propozycje zabaw, ćwiczeń, gier i automatyzację umiejętności czytania w ramach:

I Pracy z dzieckiem nad budowaniem pozytywnej samooceny opartej na wierze w swoje zdolności, możliwości i umiejętności przezwyciężania problemów.

II Rozwijaniu umiejętności czytania, pokonywanie trudności w czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu.

III Rozwijaniu pasji do książek.

30 września i 2 października odbyły się spotkania organizacyjno-szkoleniowe, na których Pani Danuta Weichert-Figurska omówiła wyniki przeprowadzonych badań głośnego czytania uczniów klas IV i przedstawiła opracowany program poprawy jakości czytania i rozumienia czytanego tekstu na lekcjach. Program obejmuje propozycje wspierające efekty czytania uczniów na lekcjach w ramach:

I Pracy z dzieckiem nad budowaniem pozytywnej samooceny opartej na wierze w swoje zdolności, możliwości i umiejętności przezwyciężania problemów.

II Ćwiczeń rozwijających umiejętności czytania, przezwyciężające trudności w czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu.

III Zmotywowania uczniów do czytania w ramach różnych zajęć lekcyjnych np. :

- z przyrody- przedkładanie opisów z elementami przyrody np.: (2 opisy w ciągu semestru);

- z historii - doskonalenie opisu zabytku;

- matematyki – układanie i czytanie treści zadań np.: 4 zadania w ciągu semestru;

- korzystanie z okazjonalności do czytania na różnych przedmiotach np.: map, wykresów , poleceń, tabel , znaków drogowych itd.

IV Rozwijania pasji do książek.

Przypomnijmy co udało już nam się zrealizować do 19.10.2015r. na lekcjach i na zajęciach czytelniczych:

Uczniowie z klasy 2f wraz ze swoją wychowawczynią p. Anią Rutkowską samodzielnie zrobili jesienne surówki i opracowali przepis na te pyszne, zdrowe przystawki, który odczytają na najbliższym spotkaniu 30.10.2015r poświęconemu rozwijaniu pasji do książek.

Uczniowie z klasy 2a pod opieką p. Małgorzaty Sikorskiej zachęcają do czytania poprzez wykonanie pięknych zakładek do książki. Odczytają nam również w jaki sposób wykonali te zakładki.

Uczniowie z klasy 2f poznali już tajniki polskiej ortografii i przeczytają dla uczniów klas IV zagadki ortograficzne, które przygotowała p. Danuta Weichert-Figurska.

zdjęcia

Na zajęciach czytelniczych u p. Magdy Murawskiej uczniowie z klas IV czytają fragmenty bajki pt. Kopciuszek. Zaprezentują się nam na najbliższym spotkaniu 30 października.

Na zajęciach czytelniczych u p. Doroty Pietrzykowskiej uczniowie bawią się, interpretując tekst piosenki Anny Jantar „ Tyle słońca w całym mieście” i adaptują go, przedstawiając pantomimę.

Przypominamy, że niedługo organizujemy konkurs dla klas III. Uczniowie mają namalować i podpisać rysunki na temat „Wesołe przygody dzieci z Bullerbyn”. Klasy IV natomiast mają rozwiązać testy – „Co nieco o książce”. Każdy kto weźmie udział w konkursie i wypożyczy 3 książki otrzyma upominek.