Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Charakterystyka przedszkola Grupa 3, 4-latków rok szkolny 2013/2014 Grupa 5-latków rok szkolny 2013/2014 Z życia przedszkola rok szkolny 2012/2013 Grupa 6-latków rok szkolny 2013/2014

Przedszkole nr 6

Charakterystyka przedszkola

Przedszkole Nr 6 usytuowane jest na osiedlu domków jednorodzinnych – Grunwald I, z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku.

  

A - Przedszkole nr 6  ul. Batalionów Chłopskich 28

 

Zlokalizowane jest w wolnostojącym, piętrowym budynku, na zapleczu, którego znajduje się  ogród z nowym, funkcjonalnym placem zabaw dla dzieci, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Do przedszkola należą również oddziały przedszkolne zlokalizowane w budynku przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Sale dla dzieci są przytulne i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier. Na parterze mieści się: hol,  szatnia z łazienką, sala zajęć wyposażona w łazienkę i kuchnia.  Na piętrze: dwie sale zajęć z łazienkami, gabinet dyrektora oraz pomieszczenie administracyjne.

Grupa 3-latków

 

Grupa 4-latków

 

Grupa 5 i 6-latków

Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Jest miejscem przyjaznym, gdzie dzieci są miło i życzliwie traktowane. Mają swoje prawa, które są konsekwentnie respektowane, ale i obowiązki na miarę swojego wieku i możliwości.

Model wychowanka opiera się na przekonaniu, że dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami.

Jest placówką partnerską dla dzieci i rodziców. W Przedszkolu istnieje prężnie działająca Rada Rodziców, która aktywnie pomaga w organizacji szeregu imprez środowiskowych.

Pracę wychowawczo–dydaktyczną i opiekuńczą prowadzą dyplomowane nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi  dziećmi.

Pracami porządkowymi zajmują się  pomoce nauczyciela, a ogrodem- ogrodnik- konserwator. Ponadto w przedszkolu zatrudniona jest intendentka i kucharka, które dbają aby posiłki były zdrowe i smaczne.

Wszyscy pracownicy znają system wychowawczy pracy z dziećmi, akceptują go i realizują każdego dnia.  Dbają o to, aby dzieci miały bezpieczne warunki do zabawy zarówno w pomieszczeniach przedszkola jak i na zewnątrz.

Przedszkole realizuje treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

W pracy wychowawczo-dydaktycznej opieramy się na:

·         Programie Wychowania Przedszkolnego Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej „Razem w przedszkolu”;

·         Programie adaptacyjnym autorstwa Doroty Jastrzębskiej i Marioli Kiryluk;

·         Kluczu do uczenia się – moduł matematyczny- opartym na teorii L. Wygotskiego.

W celu wszechstronnego rozwoju dziecka, w pracy wykorzystujemy  nowatorskie metody:

·         elementy pedagogiki zabawy;

·         metoda gimnastyki twórczej Kniessów;

·         elementy metody Denisona;

·         trening twórczej wyobraźni (gry i zabawy dramowe);

·         metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.

W ramach wszechstronnego rozwoju dziecka w przedszkolu zapewniamy:

·      miłą i przyjazną dziecku i jego rodzicom atmosferę;

·      warunki do harmonijnego rozwoju dzieci oraz przygotowujemy je do sprostania wyzwaniom przyszłości;

·      naukę i zabawę pod okiem życzliwej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;

·      wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka ukierunkowane na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej, technicznej wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych z szeroko pojęta ekologią;- począwszy od nauki i promowania postaw prozdrowotnych, aż po szerzenie wśród dzieci i rodziców wiedzy niezbędnej do dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze i wdrażanie jej w codzienne działania;

·      zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dzieci w różnych sferach, takie jak: rytmika, język angielski, zajęcia z logopedą;

·      odpowiednie wsparcie dziecka w procesie osiągania tzw. „gotowości szkolnej”;

·      respektowanie praw i naczelnych potrzeb każdego dziecka - poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poczucia własnej wartości oraz podstawowej formy działalności dzieci- zabawy;

·      zajęcia o charakterze grupowym mające na celu usprawnienie aparatu mowy i płynność mówienia, wypracowanie odpowiedniego oddechu i artykulacji oraz opiekę logopedy dla dzieci wymagających indywidualnych zajęć w tym zakresie.

M. Kiryluk