Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Projekty unijne

Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim.

     Z dniem 1 września 2010r. nasza szkoła przystąpiła do dwuletniego  programu„Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko – pomorskim”. Osiemnastu nauczycieli pracowało w 25 grupach z  dziećmi  z klas I-II.  Były to zespoły:

  • Trudności w czytaniu i pisaniu – 6 grup
  • Trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 6 grup
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne – 3 grupy
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze – 2 grupy
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne – 2 grupy
  • Zajęcia socjoterapeutyczne – 2 grupy
  • Zajęcia terapeutyczne – 1 grupa
  • gimnastyka korekcyjna – 2 grupy
  • zajęcia logopedyczne – 1 grupa

 

    Zajęcia miały na celu wspomagać i kierować pracą dziecka dostrzegając przede wszystkim jego indywidualne potrzeby i zainteresowania.

Uczniowie ćwiczyli kształtne pisanie, bogacili swoje słownictwo, redagowali  ładne zdania, czytali nowe teksty, uczyli się pięknie wypowiadać, obliczali ciekawe zadania matematyczne, rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki, sudoku, układali puzzle i domino. Dla uatrakcyjnienia zajęć nauczyciele wykorzystywali pomoce dydaktyczne – gry planszowe, loteryjki, plansze tematyczne, koraliki, kolorowe klocki, różne liczmany itp. Chętni mogli realizować swoje pomysły na zajęciach artystycznych – plastycznych i muzycznych. Odpowiedź na niejedno trudne pytanie można było usłyszeć na zajęciach terapeutycznych. Tu nikt nie wstydził się rozmawiać o sobie, bo przecież  obowiązywała koleżeńska dyskrecja.

   Najwięcej atrakcji wiązało się z pracą na tablicy interaktywnej. Ta najnowsza i najnowocześniejsza  pomoc dydaktyczna zawsze zapewniała wspaniałą naukę i zabawę.

   Teraz wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia życzą swoim podopiecznym udanych i słonecznych wakacji.  

M. Sikorska