Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Świetlica szkolna

KONKURS "EKO ŚWIETLICA"

KONKURS ZAKOŃCZONY

 

Świetlica szkolna bierze udział w konkursie „EKO ŚWIETLICA” organizowanym przez Urząd Miejski w Brodnicy. Do 27 kwietnia prowadzić będziemy zbiórkę surowców wtórnych tj. makulatury, nakrętek i baterii.

 

 

Zasady zbiórki surowców wtórnych:

 

a) makulaturę należy dostarczyć do punktu zbiórki surowców wtórnych zlokalizowanego przy ul. Świerkowej 5 – na terenie firmy BRODFOL (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00). Każdorazowe przekazanie makulatury będzie potwierdzone dokumentem stwierdzającym ilość oddanej makulatury, w którym zawarte będą informacje dotyczące nazwy placówki oraz dane oddającego. Taki dokument prosimy oddawać do świetlicy szkolnej.

 

b) nakrętki i baterie można oddawać do świetlicy szkolnej lub sekretariatu. Uczestnik konkursu może też dostarczyć nakrętki i baterie w opisanych workach bezpośrednio do punktu magazynowego zlokalizowanego przy siedzibie PGK Sp. z o.o. w Brodnicy przy ulicy Gajdy 13 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00)

Więcej informacji można uzyskać w świetlicy szkolnej (sala nr 9).