Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Rekrutacja 2021/2022

Przedszkole nr 6

 

 

 

Informacja dla rodziców Szanowni rodzice rekrutacja uzupełniająca dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Przedszkola nr 6 w Brodnicy do oddziałów przy ulicy Batalionów Chłopskich, 3 Maja przedstawia się następująco:

1. 17-21.05 - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski należy pobrać ze strony internetowej wypełnić i złożyć do sekretariatu szkoły. Wnioski można składać w następujący sposób:

- drogą elektroniczną na adres zsp1brodnica@sp1.pl

- w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 ul. 3 Maja 4 w godz. 8.00 – 15.00

- w siedzibie przedszkola nr 6 ul. Batalionów Chłopskich w godz. 8.00 - 15. 30 2

4-28.05.2021r. - weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola

01.06.2021r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - listy zostaną umieszczone na stronie internetowej www.sp1.pl

2-10.06.2021r. - rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (oświadczenie można pobrać na stronie www.sp1.pl zakładka Przedszkole i złożyć drogą elektroniczną zsp1brodnica@sp1.pl

Dziecko, którego Rodzic, nie potwierdzi woli przyjęcia automatycznie zostanie skreślone z listy dzieci zakwalifikowanych.

11.06.2021r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 564983556 lub 564982343

 

 

 

 

 


Rekrutacja do przedszkola - informacje ogólne

 

Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Brodnicy harmonogram P6

 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów przyjęcia do przedszkola publicznego

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 2 /2021

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły

 

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola

 

Oświadczenie rodzica

 

listy rekrutacja 2021

 

listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

Wyniki rekrutacji uzupełniajacej