Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

Samorząd Uczniowski

Zebrania samorządów

rok szkolny 2019/20

 

Samorząd Uczniowski rozpoczął pracę!
 
Dzisiaj, 5 września, odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą Samorządu jest Weronika Przeczewska (6e), zastępczynią - Natalia Gumińska (8a), a na skarbnika jednogłośnie wybraliśmy Piotra Wenderskiego (8a). Na spotkaniu wybraliśmy też osoby odpowiedzialne za poszczególne sekcje tj.
- redakcyjno-informacyjną
- plastyczną
-kulturalną
- porządkową
- szczęśliwego numerka.
Wszyscy obecni wykazali ogromną chęć do pracy na rzecz szkoły i uczniów. Oby tego zapału wystarczyło do końca czerwca! 
W. Przeczewska 6e

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 2017/18

 

Zebranie samorządów klasowych

  Dnia 19 października 2017r. odbyło się spotkanie samorządów klasowych wraz z P. wicedyrektor - Jolantą Liżewską i opiekunem samorządu - P. Dorotą Kossakowską.

       Na początku krótko przedstawili się członkowie Samorządu Szkolnego. Następnie przewodnicząca (W. Wilmowicz ) i jej zastępca (L. Kaszlewicz) omówiły plan pracy samorządu na rok 2017/18. Po tym M. Wyszyńska przedstawiła zasady Szczęśliwego numerka, a N. Chabowska opowiedziała, jaki powinien być uczeń dyżurny. Pani D. Kossakowska przypomniała też obowiązki samorządów klasowych. Później zadaliśmy pytania P. dyrektor w sprawach dotyczących szkoły, np. w kwestii szafek dla uczniów. 
        Pod koniec zebrania P. Liżewska zachęcała, abyśmy  na otrzymanych karteczkach napisali propozycje ułatwiające kształcenie uczniów i doskonalące kompetencje kluczowe. 
Weronika Wilmowicz, kl.7a

 

 


 

 

Dnia 7 i 14 września odbyły się ogólne zebrania nowego Samorządu Uczniowskiego. Poznaliśmy regulamin samorządu. Pani Dorota Kossakowska (opiekun samorządu) przedstawiła zadania, następnie zgłaszaliśmy propozycje do planu pracy na ten rok. Ustalono, że każdy należący do Samorządu został przydzielony do poszczególnej sekcji. Spotkanie przebiegało w luźnej i przyjemnej atmosferze, więc nikt nie czuł się skrępowany.

                                                                                                                         Zosia Natucka kl. 6a

 

 

 


 

 

 

rok szkolny 2016/17

 

 

Znamy już wyniki wyborów nowego samorządu!


     W dniach 9 i 13 czerwca uczniowie klas 4 - 6 oraz nauczyciele wybierali członków nowego Samorządu Uczniowskiego. Aby głos był ważny, należało wrzucić do urny wyborczej kartkę z zapisanymi na niej nazwiskami 3 kandydatów wybranych spośród zgłoszonych wcześniej uczniów. 

Po podliczeniu głosów wyłoniono skład samorządu: 

- kl. 6a Weronika Wilmowicz i Karol Grzybowski,

- kl. 6b Wiktor Borysiak, Jakub Łobodziński i Martyna Wyszyńska,

- kl. 6c Nikola Chabowska i Ola Szwarc,

- kl. 6d Olek Matuszewski,

- kl. 5a Alicja Bojanowska i Zosia Natucka,

- kl. 5b Lidka Kaszlewicz, 

- kl. 5c Julita Wiadro,

- kl. 4a Oliwia Siennicka,

- kl. 4b Zuzia Watkowska,

- kl. 4c Filip Gutowski.

 

     Głosami nauczycieli i uczniów nową przewodniczącą samorządu została Weronika Wilmowicz, której serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów. 

 

Opiekun samorządu  - Dorota Kossakowska 

 


 

 

Trwa kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego!

      W poniedziałek 5 czerwca odbyło się spotkanie wszystkich uczniów klas czwartych, piątych i szóstych, na którym zaprezentowali się kandydaci do nowego Samorządu Uczniowskiego. Na początku p. Dorota Kossakowska - opiekun samorządu, powitała zebranych i podziękowała ustępującemu samorządowi za jego dotychczasową pracę.

      Następną część spotkania prowadziła przewodnicząca SU Tatiana Stańczak, która czuwała nad prezentacją kandydatów, zaczynając od najstarszych. Uczniowie krótko przedstawili swój "program wyborczy". Dalej głos zabrała Pani wicedyrektor, która skomentowała stopień przygotowania kandydatów do samorządu i przypomniała o cechach dobrego samorządu i o zadaniach, jakie przed nim stoją. 

Na koniec p. Kossakowska podała informacje dotyczące przebiegu wyborów: 

- piątek 9 czerwca - klasy 4 - 5 

- poniedziałek 12 czerwca - klasy 6.

Tatiana Stańczak, kl.6c

 zdjęcia

 


 

Dnia 19 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne robocze zebranie Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem - Panią Dorotą Kossakowską, ale tym razem uczestniczyła w nim gościnnie Pani Wicedyrektor - Jolanta Liżewska. 

Rozmawialiśmy o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie:
- zebraniu samorządów klasowych,
- organizacji pokazu talentów - "Mam Talent",
- wyborach nowego samorządu,
- czerwcowym Festynie Rodzinnym.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.
Weronika Wilmowicz, 6a 

 


 

 

We wtorek 20 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z tradycją złożyliśmy sobie życzenia i podzieliliśmy się opłatkiem. Życzyliśmy sobie przede wszystkim zdrowia i miłych chwil spędzonych w rodzinnym gronie.

Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku i wspólnego opowiadania o zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. 

 D. Kossakowska 

 zdjęcia


 

25 października - spotkanie samorządów klasowych

      Na spotkaniu przedstawicieli samorządów  klasowych  Samorząd Szkolny przedstawił plan pracy na ten rok szkolny i zapowiedział swoje działania. Na spotkaniu była obecna P. Kossakowska (opiekun samorządu) jak i P. Liżewska (wicedyrektor naszej szkoły). Na spotkanie przybyła większość przedstawicieli swoich klas, którzy z zainteresowaniem słuchali, co samorząd ma do powiedzenia.

      Zadaliśmy kilka pytań pani Dyrektor w sprawach szkoły. Przewodnicząca Samorządu zapowiedziała wszystkie uroczystości na ten rok. Członkowie  samorządów  klasowych  zapisali najbardziej istotne informacje do przekazania swoim kolegom. 

 Jakub Łobodziński, kl.6b

 


 

 

7 września  odbyło się pierwsze w tym roku zebranie nowego Samorządu Uczniowskiego. 

Na dzisiejszym spotkaniu  Pani Dorota Kossakowska (opiekun samorządu) przedstawiła nam Regulamin samorządu. Omówiliśmy go dokładnie. Ustaliliśmy nasz plan pracy na ten rok szkolny. Ustaliliśmy też funkcje i skład poszczególnych sekcji. Szkoda, że nie wszyscy członkowie stawili się na zebraniu, ale mamy nadzieję, że będą na kolejnych. Atmosfera całego zebrania była bardzo luźna, więc nowi członkowie samorządu powinni czuć się dobrze.

Jakub Łobodziński kl.6b

 

 

 

 

 

 


 

rok szkolny 2015/16

 

Znamy już wyniki wyborów! W poniedziałek 13 czerwca odbyły się wybory nowego Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń klas czwartych i piątych mógł wybrać trzy osoby z listy kandydatów.

     Najwięcej głosów zdobyła Tatiana Stańczak z kl.5c i to właśnie ona będzie pełniła funkcję przewodniczącej samorządu. Na pierwszym spotkaniu nowego samorządu (15 czerwca) wybrano zastępczynię Tatiany, którą została Weronika Wilmowicz z kl.5a

Gratulujemy wszystkim, którzy dzięki głosom nauczycieli i uczniów znaleźli się w nowym samorządzie, rozpoczynającym działalność we wrześniu.

 

 


 

 

W poniedziałek 30 maja odbył się apel zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie wszystkich klas czwartych i piątych mieli okazję poznać sylwetki i program wyborczy wytypowanych wcześniej kandydatów do nowego samorządu. Spotkanie poprowadziła zastępca przewodniczącej SU - Amelia Pruchniewska z kl.6a.

Na zakończenie  pani dyrektor Krystyna Dżur podziękowała ustępującemu samorządowi za całoroczną pracę i złożyła życzenia uczniom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

D. Kossakowska

zdjęcia

 


 

Od początku maja trwa kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego na kolejny rok szkolny. Uczniowie klas czwartych i piątych na godzinach z wychowawcą wybrali już swoich kandydatów, którzy wkrótce zaprezentują się nam i przedstawią swoją wizję pracy w samorządzie.

    Wybory odbędą się w dniach 9 i 10 czerwca. Przypominamy, że kandydat do samorządu powinien być obowiązkowy, odpowiedzialny, kreatywny, powinien umieć pracować w zespole i stanowić pozytywny wzór do naśladowania. 
Oto lista kandydatów: 

kandydaci_do_samorzadu

D. Kossakowska

 

 

 

Zebranie samorządów 

 
        Dnia 12 maja odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi. W spotkaniu wzięła udział także pani wicedyrektor  Jolanta Liżewska.
        Przedstawiciele klas 1-6 przybyli o 11.50  na aulę szkolną, by dowiedzieć się, co w mijającym roku wykonał Samorząd Uczniowski i  jakie są plany na następny miesiąc. Pani Dorota Kossakowska  (opiekun SU) rozpoczęła spotkanie, sprawdziła, czy wszystkie klasy dotarły i oddała głos samorządowi. Każdy z nas przedstawił się, opowiedział, co obiecał i czy wywiązał się z obietnicy oraz co zrobił dla szkoły.Następnie głos zabrała Karolina Przeczewska (6c), przewodnicząca samorządu uczniowskiego, która przedstawiła uczniom informacje o wyborach do samorządu na rok 2016/17. Następnie pani Kossakowska opowiedziała o tym, co działo się w tym roku szkolnym, o dyskotekach, zabawach,  czynnościach wykonanych przez samorząd oraz co jest zaplanowane na resztę maja i czerwiec. Potem głos zabrała pani wicedyrektor opowiedziała o planowanych wycieczkach przyrodniczych klas piątych i o zakończeniu roku szkolnego. Na sam koniec uczniowie zadawali pytania pani wicedyrektor m. in. na temat sklepiku szkolnego.
        Zebranie przebiegło bardzo sprawnie. Cieszymy, że wszystkie najważniejsze informacje zostały przekazane.
 
Tatiana Stańczak (kl.5c)

 

 


 

Już na opłatek czas

Miłość połączy nas

A Jezus niechaj daje moc

Pokonać w sobie zło...

 

      W ostatni dzień zajęć lekcyjnych przed świętami Bożego Narodzenia, w świątecznym nastroju spotkali się członkowie Samorządu Uczniowskiego, by w oderwaniu od codziennej pracy i obowiązków szkolnych podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemne życzenia. 

       Spotkanie było bardzo miłe i trudno nam było rozejść się, by  wrócić do szkoły dopiero za kilkanaście dni. Smutek osłodziły nam słodycze, którymi częstowała nas nasza Pani Dorotka.

Karolina Przeczewska, 6c

 

 


Dnia 12 października odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich samorządów klasowych. Samorząd Uczniowski przedstawił się i odczytał plan pracy na ten rok szkolny. Trójki klasowe chętnie zadawały pytania i przedstawiały swoje pomysły. Pod koniec zebrania Pani Dorota Kossakowska (opiekun samorządu) przekazała trójkom klasowym informacje o zbliżających się uroczystościach i przypomniała o konieczności dbania o porządek w szkole. 

Karina Nałęcz kl.6b

 


rok szkolny 2014/2015

 

 

Dnia 16.10.14 r. odbyło się spotkanie trójek klasowych, na którym samorząd zaprezentował się uczniom. Przewodnicząca samorządu (Daria Jórkowska) przedstawiła plan pracy na cały rok. Po czym Pani Kossakowska (opiekun samorządu) przypomniała zadania  Samorządu Uczniowskiego, jak i klasowego. Następnie przedstawiliśmy nasze spostrzeżenia i wnioski Pani Dyrektor Liżewskiej oraz   zadawaliśmy pytania dotyczące spraw szkolnych. Na koniec Pani Kossakowska poinformowała uczniów o imprezach na listopad i grudzień, które organizuje samorząd.


H. Klonowski 6e i D. Kossakowska 

 

 

 

 

 

 


Dnia 29 kwietnia, we wtorek odbyło się zebranie wszystkich samorządów klasowych. Samorząd szkolny złożył sprawozdanie ze wszystkich swoich przedsięwzięć, np. dyskoteka karnawałowa, wróżby andrzejkowe, Dzień Ziemi (sekcja kulturalna), gazetka i informacje (sekcja redakcyjno -  informacyjna), planowany Dzień Sportu (sekcja sportowa), czy też pilnowanie porządku w szkole i kolejności dyżurów szkolnych (sekcja porządkowa). Rozmawialiśmy również o wyborach nowego samorządu, o wolnych dniach, dniach egzaminów oraz o dyskotece dla szóstoklasistów pod koniec roku. Podsumowaliśmy również cały rok szkolny 2013/2014. 

M. Zwierzchlewski

 


Dnia 18 grudnia 2013 r. na dużej przerwie odbyło się spotkanie opłatkowe śamorządu Uczniowskiego. Na nim podzieliliśmy się opłatkiem i życzyliśmy sobie wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia.Wszyscy poczuliśmy już atmosferę świąt!
Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzymy rodzinnych i radosnych Świąt.
                                                                                     
         Lucyna Kędziorska
                                                                                       przewodnicząca samorządu
 
 
 
 

W środę - 13.11.2013 r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie Samorządu Szkolnego z samorządami klasowymi. Nowy Samorząd Szkolny przedstawił się, a potem przewodnicząca - Lucyna Kędziorska przedstawiła zadania zrealizowane, a Julita Bieńkowska - zastępczyni przewodniczącej - plany na I semestr. Następnie skarbnik - Kacper Koźmiński przedstawił wydatki Samorządu, a chwilę potem Samorząd Szkolny przedstawił obowiązki samorządów klasowych i krótkie apele dotyczące bezpieczeństwa i higieny uczniów. Tradycyjnie na końcu spotkania samorządy mogły zadawać pytania pani wicedyrektor - Jolancie Liżewskiej.

Dominika Paradzińska - Samorząd Szkolny,

sekcja redakcyjno - informacyjna

zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


rok szkolny 2012/2013

10 października, jak co roku o tej porze, odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego połączone z zebraniem wszystkich samorządów klasowych naszej szkoły. Opiekun samorządu (D. Kossakowska) przedstawiła tegorocznych członków Rady Samorządu. Następnie zapoznano uczniów z planem pracy na I semestr bieżącego roku szkolnego i przypomniano prawa i obowiązki samorządu. Dla uczestników spotkania była to też okazja do zgłoszenia  spostrzeżeń i sugestii dotyczących życia szkoły oraz do zadania pytań pani dyrektor Liżewskiej na tematy nurtujące uczniów. 


Znamy już kandydatów do nowego samorządu! W poniedziałek 4 czerwca uczniowie klas 4. i 5. z uwagą wysłuchali wystąpień swoich koleżanek i kolegów, wytypowanych przez poszczególne klasy i ubiegających się o członkostwo w nowym samorządzie. Obietnice wyborcze wielu kandydatów były dokładnie przemyślane i godne uwagi. Przez kolejne dwa tygodnie kampanii wyborczej będziemy zastanawiać się, na kogo warto oddać swoje 3 głosy podczas wyborów do Samorządu Uczniowskiego w piątek, 15 czerwca.

Oto kandydaci do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2012/2013:

Klasa 5a

   Bartłomiej Froncek

   Katarzyna Szóstakowska

   Natalia Wierzycka

 

Klasa 5b

   Julia Kulpa

   Feliks Kowalski

   Roksana Żymowska

 

Klasa 5c

   Marta Janta

   Natalia Orzechowska

   Julia Szymańska

 

Klasa 5d

   Mateusz Orłowski

   Zuzanna Wruk

   Karolina Ziętara

 

Klasa 4a

   Julita Bieńkowska

   Kacper Koźmiński

   Dominika Słupkowska

 

Klasa 4b

   Mikołaj Pindera

   Martyna Skrzypek

   Marita Zwolińska

 

Klasa 4d

   Patrycja Giżewska

   Juliusz Złotopolski

   Mikołaj Zwierzchlewski

 

Klasa 4e

   Krystian Herman

   Lucyna Kędziorska

   Szymon Ludwiczak

zdjęcia


22 grudnia 2011 r.

Dzisiaj podczas uroczystego zebrania członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem (p. Dorotą Kossakowską) złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Życzyli sobie między innymi zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, bogatego Gwiazdora, szczęścia w nowym roku, a w sylwestrową noc zabawy do samego rana. Odbył się też drobny słodki poczęstunek w postaci cukierków.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego wszystkim pracownikom i uczniom SP1 w Brodnicy  życzymy Wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku, spełnienia wszystkich marzeń, bogatego Gwiazdora i zabawy do samego rana w sylwestrową noc.

Wiktoria Iwankowska 6e, Julia Szymańska 5c

 


8 września 2011 r.

Działamy z pasją!

       We wtorek, 8 września odbyło się inauguracyjne spotkanie nowego Samorządu Uczniowskiego, na którym miał miejsce przydział poszczególnych funkcji i podział na sekcje: plastyczną, kulturalną, sportową, porządkową i redakcyjno – informacyjną. Zebraliśmy też liczne propozycje imprez i działań samorządu do planu pracy na cały rok szkolny. Mamy nadzieję, że uda nam się je zrealizować!

Samorząd Uczniowski


25 września 2010 r.

Dziś odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie przedstawicieli wszystkich samorządów klasowych. Gościem spotkania była pani dyrektor Jolanta Liżewska.

Na początku zebrania przewodnicząca Kinga Różańska przypomniała skład samorządu i sekcje, a następnie poszczególni członkowie rady Samorządu Uczniowskiego przedstawili zakres swoich obowiązków. Zaprezentowano też zebranym plan pracy na I semestr bieżącego roku.

W dalszej części pani dyrektor poprosiła uczniów o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej życia szkoły. Należało odpowiedzieć na pytanie: jakie zmiany wprowadzilibyście  w naszej szkole?, a następnie podać sposoby wprowadzania tych zmian. Zadanie początkowo wydawało się proste, ale w rezultacie okazało się nie lada wyzwaniem dla uczniów.

Na zakończenie p. dyrektor poinformowała uczniów o terminach dodatkowych dni wolnych.

Zdjęcia

D. Kossakowska


Dnia 27 X 2010 r. o godz. 15.30 w bibliotece szkolnej odbyła się debata Oświatowa pt. "Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości". W tym spotkaniu brała udział pani Dyrektor i Wicedyrektor, niektórzy nauczyciele, Rada Rodziców i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Na Debacie rozmawialiśmy o tym co nam się podoba w szkole, co chcemy zmienić i jak tego dokonać.

K. Krajnik, 6a


We wtorek, 29 marca odbyło się kolejne zebranie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi. Gościem spotkania była pani dyrektor Jolanta Liżewska. W pierwszej części Agata Paterewicz (6d) przypomniała plan pracy samorządu i omówiła stopień jego realizacji oraz plany na pozostałe miesiące bieżącego roku szkolnego. Następnie każdy członek samorządu zdał sprawozdanie ze swojej pracy.

W drugiej części uczniowie mieli okazję uzyskać odpowiedzi na swoje pytania kierowane pod adresem dyrekcji i samorządu. Przypomniano też o zbliżającej się samorządowej kampanii wyborczej.

D. Kossakowska