Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

I półrocze 2019/2020 I półrocze 2018/19 I półrocze 2017/2018 II półrocze 2016/2017 I półrocze 2016/2017 II półrocze 2015/2016 I półrocze 2015/2016 II półrocze 2014/2015 I półrocze2014/15 II semestr 2013/2014 I semestr 2013/2014 II semestr 2012/2013 I semestr 2012/2013 II semestr 2011/2012 I semestr 2011/2012 II półrocze 2018/2019

Osiągnięcia uczniów

II półrocze 2018/2019

 

 

 

Biblioteka szkolna dokonała podsumowania czytelnictwa, konkursów oraz szkolnych akcji czytelniczych  

w  II półroczu roku szkolnego 2018/2019.  

WZOROWYMI CZYTELNIKAMI zostali:

Julia Staniszewska – 1a

Paulina Heberlej - 1b 

Julia Klonowska  - 1c

Oliwia Kotowska - 1c

Lena Kucińska - 2a

Vladyslav Skopin – 2a

Iga Jabłońska - 2b

 Inga Kłosowska – 3a 

Oliwia Winnicka - 3b

Eliza Polanowska - 4a

Oliwia Świniarska – 4a

Paulina Olszewska - 4d

Magdalena Karwowska – 5c

Xaver Warachowski - 5c

Amelia Ostrowska - 6a

Hanna Jabłońska – 6b

Korneliusz Dąbrowski - 6c 

Aniela Derlicka – 8a

Daniel Duttkowski – 8b

 

WZOROWO czytającymi KLASAMI zostały:

 

I c – I miejsce

 I b – II  miejsce

  Vc – III miejsce