Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

2015/16

I półrocze 2019/2020 I półrocze 2018/19 I półrocze 2017/2018 II półrocze 2016/2017 I półrocze 2016/2017 II półrocze 2015/2016 I półrocze 2015/2016 II półrocze 2014/2015 I półrocze2014/15 II semestr 2013/2014 I semestr 2013/2014 II semestr 2012/2013 I semestr 2012/2013 II semestr 2011/2012 I semestr 2011/2012 II półrocze 2018/2019

Osiągnięcia uczniów

I semestr 2011/2012

Turniej Matematyczny

Przed spotkaniami konkursowymi "Liga zadaniowa" odbył się w naszej szkole Test inauguracyjny, w celu zapoznania się ze stopniem trudności zadań. Uczestnicy mieli do rozwiązania 10 zadań typu uzupełniania zapisu, obliczania średniej płacy, wyznaczania współrzędnych ułamkowych na osi liczbowej itp.

Wyniki testu inauguracyjnego Liga zadaniowa:


I miejsce
Jagoda Witkowska klasa 6A
II miejsce
Piotr Droumev klasa 6C
III miejsce
Mateusz Olszewski klasa 6C
Partycja Niezgoda klasa 6B
Eliza Gumińska klasa 6A
Karolina Wiśniewska klasa 6B
IV miejsce
Maciej Lewandowski klasa 6A
Konrad Płatek klasa 6 C
Wiktoria Kosińska klasa 6A
Weronika Kosińska klasa 6A
Anna Nadolska klasa 6B

 

Opiekun: p. H. Figalska 

 

klasy szóste

I miejsce Daniel Górzyński 6b
II miejsce Mateusz Olszewski 6c
III miejsce Mikołaj Jankowski 6c                                                                                                                                                          
I
V miejsce Norbert Ładzik 6d
V miejsce Izabela Stankowska 6d
VI miejsce Aleksander Ludwiczak 6c
VII miejsce Piotr Draumev 6c
VIII miejsce Konrad Płatek 6c                                                                                                                                                                                                         
IX miejsce Maciej Lewandowski 6a                                                                                                                                                                                                 X miejsce Marek Rybicki 6d

 

Opiekun p. K. Dżur, p. H. Figalska, p. B. Jagiełło, Z. Kęsicka

klasy piąte

Cele konkursu: rozwijanie wśród uczniów zainteresowań matematyką, wyłonienie uczniów zdolnych, samoocena własnych mozliwości, stworzenie mozliwości zdrowej rywalizacji, zastosowanie wiedzy matematycznej w zadaniach praktycznych. Konkurs składał się z 2 etapów, w każdym etapie do rozwiązania 5 zadań. Udział brali uczniowie wyztskich klas piątych, poziomy klas zróżnicowane.

I miejsce Mikołaj Skalski 5b, Eliasz Czajkowski 5b, Jakub Tyburski 5c                                                                                                      
II miejsce Feliks Kowalski 5b
III miejsce Dawid Andrijević 5b
IV miejsce Mateusz Bojanowski 5d

V miejsce Maciej Dudek 5b
VI miejsce Joanna Kilińska 5b


Opiekunowie: p. B. Jagiełło
 

  klasy czwarte

Turniej matematyczny klas czwartych organizowała Zdzisława Kęsicka. Skierowany był dla wszystkich chętnych uczniów klas czwartych lubiących zmagać się z matematyką. Konkurs podzielony był na trzy etapy. Każdy z nich obejmował pewien dział matematyki sprawdzał umiejętności uczestników w tym zakresie.

 

I etap dotyczył tabliczki mnożenia

II etap dotyczył zadań tekstowych

III etap dotyczył działań pisemnych.

Uczniowie klas czwartych w ciągu 30 minut musieli rozwiązać 5 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. W konkursie trzeba było wykorzystać  nie tylko znajomość podstawowej tabliczki mnożenia, czy reguł działań pisemnych, ale również umiejętność logicznego myślenia.

Zwycięzcami turnieju zostali:

I miejsce Julia Ciechanowska 4d
II miejsce Patrycja Giżewska 4d
III miejsce Juliusz Złotopolski 4d                                                                                                                                                          
I
V miejsce Jan Trędewicz 4e
V miejsce Agata Fogel 4e
VI miejsce Patryk Król 4a
VII miejsce Klaudia Kalisz 4a
VIII miejsce Patryk Gutowski 4d                                                                                                                                                                                                     
IX miejsce Patrycja Rynkowska 4a                                                                                                                                                                                                                        X miejsce Julia Borus 4a, Lucyna Kędziorska 4e

 

Opiekun p. Z. Kęsicka


 klasy trzecie

Klasy 3 uczestniczyły w tym semestrze w dwóch równoległych turniejach:

- dla wszystkich turniej : Mistrz tabliczki mnożenia.

 - dla uzdolnionych: Turniej zadań i łamigłówek matematycznych.

Laureaci turnieju: Mistrz tabliczki mnożenia. (200 działań tj. 10x20 działań w odstępach dwutygodniowych, liczona ilość błędów)

1 miejsce – 0 błędów

Jamroży Adrian 3e

Mańka Michał 3e

Wątoroski Jakub  3e

2 miejsce – 1 błąd

·         Bartnicka Martyna 3e

·         Laskowska Agata 3e

·         Mazawi Miriam 3e

·         Jaranowski Karol 3c

·         Paradzińska Dominika 3b

3 miejsce – 2 błedy

·         Malinowski Kacper 3c

·         Maliszewska Kaja 3c

·         Końpa Oliwia 3a

·         Chechłowski Dominik 3b

4 miejsce – 3 błędy

·         Galczewka Daria 3e

·         Ciechański Hubert 3c

·         Marchlewicz Kacper 3b

 

Laureaci turnieju: Zadania i łamigłówki matematyczne

1 miejsce 92 pkt

·         Paradzińska Dominika 3b

·         Chechłowski Dominik 3 b

2 miejsce 91 pkt

·       Mańka Michał 3e                                                                                                                                                                                                                  Wątorowski Jakub 3e

 

3 miejsce 89 pkt

·       Grabkowski Kacper 3c                                                                                                                                                                                                             Ziółkowska Martyna 3e                                                                                                                                                                                                          Betlejewski Jakub 3e  

        4 miejsce 87 pkt                                                                                                                                                                                                                                                                                           

·       Marchlewicz Kacper 3c                                                                                                                                                                                                             Jamroży Adrian 3e  

        5 miejsce 82 pkt                                                                                                                                                                                                                                                                               

·       Kuchczyńska Weronika 3b

        6 miejsce 81 pkt                                                                                                                                                                                                                                                                             

·       Galczewska Daria 3e

         7 miejsce 81 pkt                                                                                                                                                                                                                                                                           

·       Miriam Mazawi 3e                                                                                                                                                                                              

Gratuluję zwyciezcom, zachęcam wszystkich do dalszej pracowitości i systematyczności w nauce tabliczki mnożenia (zwłaszcza tych uczniów, którym nie udało się zrobić postepów, a takich było około 25 osób - dużo). Dziękuję wychowawcom klas 3 za wzrorową współpracę. Już dziś zapraszam wszystkie klasy 3 na spotkanie w marcu pt. "Dzień z matematyką" i kontynuację zmagań z tabliczką mnożenia.

pomysłodawca i organizator: p. J. Gabskaklasy drugie

Od września 2011 roku na terenie szkoły odbywa się konkurs matematyczny klas drugich. Polega on na tym, że na początku każdego miesiąca uczniowie otrzymują zadania przygotowawcze, które rozwiązują pod kierunkiem nauczyciela w klasie lub samodzielnie w domu. W ostatnim tygodniu każdego miesiąca na podstawie zadań przygotowawczych dzieci samodzielnie rozwiązują zadania. Wyniki z każdego miesiąca są wywieszane w gablocie szkolnej.

 I miejsce Filip Siekliński 2b, Marek Nijakowski 2c
II miejsce Sara Ładzik 2a, Mateusz Krysiński 2c
III miejsce Karolina Przeczewska2c, Jordan Stachowiak 2c
IV miejsce Julia Stancelewska2a, Dominik Śliwiński 2b, Wiktoria Brytan 2c, Jakub Gerka 2c
V miejsce Anna Ulatowska 2b
VI miejsce Zuzanna Szyszko 2a, Korneliusz Stengierski 2b
VII miejsce Weronika Ruszkowska 2a, Mikołaj Ciechanowski 2b
VIII miejsce Olgierd Wardęcki 2a
IX miejsce Olga Świtalska 2c, Wanessa Pliszka 2d
X miejsce Martyna Bartmańska 2c, Sandra Kwiatkowska 2c

opiekun: p. I. Koźmińska

Szkolny Turniej Pisania


 klasy szóste

Turniej pisania dla klas szóstych odbył się w styczniu 2012 roku. Do tekstu, który był przykładem ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem, przygotowane zostały zadania dotyczące pisania odpowiedzi w formie zdań pojedynczych lub złozonych, cytowania fragmentów tekstu oraz umiejętnego wypełniania kwestionariusza osobowego dla bohatera tekstu.

I miejsce  18 p. Wiktoria Galczewska 6b

II miejsce 17 p. Alicja Kamińska 6b, Karolina Wiśniewska 6b, Natalia Wiśniewska 6b, Jan Karpowicz 6c, Lidia Watkowska 6c, Artur Marchlewicz 6d, Klaudia Płachetko 6d, Aleksander Narewski 6e
III miejsce 16 p. Adrianna Adelman 6a, Jagoda Witkowska 6a, Karolina Maliszewska 6b, Adrian Wassilow 6b, Zuzanna Wiśniewska 6b, Agata Czapiewska 6c, Iga Drankowska 6c, Natalia Fiałkowska 6c, Zofia Głuszek 6c, Filip Jankowski 6c, Konrad Płatek 6c, Patryk Kalk 6d, Kamil Marasiński 6d, Marek Rybicki 6d, Wiktoria Iwankowska 6e, Karolina Rakoczy 6e, Marta Zielińska 6e

opiekun p. K. Baśkiewicz

klasy piąte

Wszyscy uczniowie klas 5 brali udział w Szkolnym Turnieju Pisania. Przebiegał on w 2 etapach w 1 etapie uczniowie musieli przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania, aw drugiej części - napisać, jaką porę roku lubią najbardziej, uzasadniając swój wybór. Etap 2 polegał na uzupełnieniu dłużeszego tekstu podanymi wyrazami oraz wykazaniu się znajomością powiedzeń i przysłów związanych z wiatrem.

I miejsce Karolina Ziętara 5d, Zuzanna Mitura 5c, Eliasz Czajkowski 5b
II miejsce Mateusz Bojanowski 5d, Adrianna Lewandowska 5c, Zofia Magnuszewska 5c
III miejsce Bartłomiej Frącek 5a, Roksana Żymowska 5b, Dominika Gromadzka 5c
IV miejsce Natalia Wierzycka 5a, Joanna Kilińska 5b, Jakub Tyburski 5c
V miejsce Zuzanna Karpus 5c, Julia Szymańska 5c, Marta Janta 5c, Zuzanna Wruk 5d

 

opiekun p. L. Pawelec

klasy czwarte

Uczniowie klas czwartych naszej szkoły mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności polonistyczne w Szkolnym Turnieju Pisania Krótkich Tekstów. Dzieci pisały dwa testy, w których należało między innymi zredagować tekst zaproszenia i odpowiedzieć na pytania do tekstu. Sprawdzana była również zdolność czytania ze zrozumieniem.

Po podsumowaniu wyników mamy najlepszych, oto oni:

I miejsce Paweł Biegański (IV d), Patrycja Eliza Giżewska (IV d), Juliusz Złotopolski (IV d)
II miejsce Oliwia Szałapska (IV a), Julita Bieńkowska (IV a), Dżesika Pastuszek (IV a), Dominika Słupkowska (IVa), Aleksandra Wysińska (IV b), Olga Kowalska (IV d), Zuzanna Zakrzewska (IV d), Mikołaj Zwierzchlewski (IV d)
III miejsce Marek Weis (IV b), Natalia Pudło (IV e), Patryk Żmudziński (IV e)
 

   opiekun p. M. Czarnecka

 

Uczniowie, którzy otrzymali dyplomy za wysokie wyniki

w szkolnym etapie Konkursu Polonistycznego (2011/12)

1.    Iga Drankowska, 6c

2.    Klaudia Płachetko, 6d

3.    Sandra Nowatkowska, 6d

4.    Norbert Ładzik, 6d

5.    Daniel Górzyński, 6b

 

              Organizator (przew. komisji) – D. Kossakowska 

 


 Turniej Twórczego Pisania Klas III


Turniej "Twórczego Pisania Klas Trzecich” pozwala dzieciom opanować umiejętności komponowania różnych form wypowiedzi. Konieczność poprawnego napisania zdań wiąże się z rozwijaniem spostrzegawczości i czujności ortograficznej. Jest również związanie z czytaniem i pozwala je doskonalić. Uczniowie muszą wykazać się pięknym, starannym i bezbłędnym pismem. 

Wśród trzecioklasistów już teraz wyróżniliśmy autorów najciekawszych prac, których wyobraźnia nie zna granic, a zapis i staranne pismo są godne miana ,,Mistrza Pióra”. 

I miejsce 35 pkt Dominika Paradzińska kl. 3b
II miejsce 31,5 pkt  Weronika Kuchczyńska kl.3b, Dominik Chechłowski kl.3b, Hubert Klonowski kl.3e


III miejsce 30,5 pkt  Agata Laskowska kl.3e                                                                                                                                                                                        IV miejsce 30 pkt Adrian Jamroży kl.3e                                                                                                                                                                                                                                                                                                            V miejsce 29,5 pkt Anna Rudzińska kl.3a                                                                                                                                                                                           VI miejsce 28,5 pkt Martyna Brodalska kl.3b, Kaja Maliszewska kl.3c                                                                                                                            
VII miejsce 28 pkt Martyna Glinka kl.3b, Radosław Roskowski kl.3e                                                                                                                                              VIII miejsce 27,5 pkt Oliwia Burnicka kl.3a, Betina Jamroży kl.3e                                                                                                                                                                       

 

 opiekun: p. B. Bachanek

 

Osiągnięcia sportowe 

 

·        II Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska:

 I miejsce w kategorii chłopców kl. VI

II miejsce w kategorii dziewcząt kl. V

II miejsce w kategorii chłopców kl. IV – V

II miejsce w kategorii dziewcząt kl. IV – V      

Arkadiusz Chojnowski i Karol Sucharzewski

 

·        Indywidualne Biegi Przełajowe

I miejsce - Aleksandra Walczak

IV miejsce - Iwankowska Wiktoria

Arkadiusz Chojnowski

 

·        Mini piłka nożna chłopców

II miejsce chłopców kl. VI

            Karol Sucharzewski

 

            Zawody powiatowe

IV miejsce chłopców kl. VI

 

·        Sztafetowe Biegi Przełajowe

 

            Zawody powiatowe

I miejsce dziewcząt

III miejsce chłopców

            Arkadiusz Chojnowski i Karol Sucharzewski

 

Finał Zawodów Wojewódzkich

III miejsce dziewcząt

Walczak Aleksandra, Wiktoria Iwankowska, Żołnowska Emilia i Zuzanna, Śmigiel Ewa, Watkowska Lidia, Zielińska Marta i Julita Bieńkowska

Arkadiusz Chojnowski

 

·        Mini Piłka Ręczna

II miejsce miasto chłopców

II miejsce powiat chłopców

I miejsce miasto dziewcząt

II miejsce powiat dziewcząt

II miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim dziewcząt

            Mariusz Cichański i Michał Kwas

 

·        Unihokej - otwarte mistrzostwa Brodnicy

IV miejsce dziewcząt

IV miejsce chłopców

            Arkadiusz Chojnowski i Karol Sucharzewski

 

  Mini Siatkówka

III miejsce dziewcząt

IV miejsce chłopców

            Arkadiusz Chojnowski Michał Kwas i Karol Sucharzewski

 

Biblioteka ogłasza wyniki w czytelnictwie w I półroczu roku szkolnego 2011/2012

 

 

WZOROWYMI CZYTELNIKAMI w klasach 1-6 zostali:

 Kinga Kotowska 1a

Daniel Duttkowski 1b

Wiktoria Murawska 1c

Weronika Ruszkowska 2a                

      Klaudia Szrull 2b  

Martyna Bartmańska 2c

Marek Nijakowski 2c               

Magdalena Szwarc 2d

Jadwiga Filarska 3c      

Izabela Jasińska 3c            

Wiktoria Wiadro 3e

Martyna Ziółkowska 3e   

     Piotr Czyszewski 4a             

Joanna Korycka 5c              

                      

Najlepiej czytające KLASY

          miejsce          klasa                   średnia liczba wypożyczonych książek przez ucznia

 

                 1.                   3e                           11,8

                 2.                  2b                           10,6

                 3.                  2c                           10,1

                 4.                 1b                             8,6

                 5.                 3a                             7,7

                                     1a                             7,7

                 6.                 1d                             7,1

                                      3c                             7,1

                 7.                  3d                             7,0

                 8.                  2d                             6,3

Gratulujemy!