Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

Wtorek 02.09.2014
Ilość odwiedzin: 916811

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy

 

 

 

 

Wyprawka szkolna 2014 – można składać wnioski o dofinansowanie

 

Informujemy, że w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do podręczników szkolnych.

 

Z programu wyprawka szkolna 2014/2015 w szkole podstawowej mogą skorzystać:

 

Uczniowie uczęszczający do klas: II, III i VI jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego to jest 539 zł netto – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Ponadto uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza wymienione wyżej kryterium dochodowe z uwagi na szczególne sytuacje życiowe określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.)

 

Uczniowie, z wyjątkiem klasy I, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niezależnie od dochodu): słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Wnioski kierowane do dyrektora szkoły należy składać w terminie do 5 września 2014r. u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego.

 

druk_-_wyprawka_trudna_syt._mat.doc

 

druk_wyprawka_-_kształcenie_specjalne.doc

 

 

 


 

Platforma edukacyjna 

 


Nasza szkoła w listopadzie 2013 r. przystąpiła do programu „Aktywna edukacja”. Liderem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Głównym celem programu jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Program „Aktywna Edukacja” jest także etapem przygotowującym szkoły do określenia zapotrzebowania informatycznego. Więcej informacji w zakładce "Aktywna edukacja".

  

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do projektu Lepsza Szkoła organizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. W ramach tego projektu w kl. IV - VI na matematyce piszę się 3 razy do roku Sesję z plusem diagnozującą umiejętności uczniów na tle kraju i szkoły. Również w tym roku klasy 6 napisały Próbny Sprawdzian.

H. Figalska

 

 


Od 1 września 2012 r. zgodnie z Uchwałą Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2012 r. został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy. W skład zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy oraz Przedszkole nr 6 w Brodnicy (os. Grunwald). Naukę w szkole i w oddziałach przedszkolnych rozpoczęło 746 dzieci. W zespole pracuje 72 pracowników.