Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy

 

Nawigacja

Sobota 20.12.2014
Ilość odwiedzin: 1008356

 

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Brodnicy

 

 

W dniach 22, 23,29, 30 grudnia 2014 r.

oraz 2 i 5 stycznia 2015 r.

w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

odbywać się będą w godzinach 6.30-16.30.

W dniach 24 i 31 grudnia 2014 r.

zajęcia odbywać się będą

w godz. 6.30-14.30

Miejsce zajęć - świetlica szkolna

 

 

 


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

pamiętajcie, że macie prawo, by nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem podczas przerwy świątecznej. Jeśli macie taką potrzebę, zgłoście tę prośbę dyrektorom szkół. 

Przerwa świąteczna, która w tym roku jest zatwierdzona między 22 a 31 grudnia, nie jest czasem wolnym od pracy dla nauczycieli. Wolne, tak jak wszyscy, nauczyciele mają jedynie w dni świąt. W inne pozostają do dyspozycji dyrektora. Tak więc dyrektor, na Waszą prośbę, może zaplanować, aby nauczyciele w tym czasie prowadzili zajęcia z Waszymi dziećmi.

Dyrektorzy szkół mogli też ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 2 i 5 stycznia 2015 roku. Mogli to zrobić tylko w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. W te dni mają jednak obowiązek zorganizować w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz poinformować Was o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

Na obowiązek zaopiekowania się Waszymi dziećmi w dniach wolnych od nauki zwróciłam uwagę w listach do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, kuratorów i organów prowadzących.

Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie prosimy o kontakt.

nr telefonu +48 (22) 34 74 744 w dni codzienne od 3 grudnia 2014 do 7 stycznia 2015 w godzinach 8.30-15.00

lub przerwaswiateczna@men.gov.pl

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 W naszej szkole od września do marca realizowany będzie

autorski program dodatkowych zajęć matematyczno–przyrodniczych

dla uczniów klas VI.

 

wiecej informacji tutaj

 

 


Od października 2014 r. szkoła przystąpiła do programu pilotażowego „Etyka nie tylko dla smyka” organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie. W naszym regionie koordynuje go Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. W ramach tego programu wybrane klasy I-III będą realizować zajęcia kształtujące postawy etyczno-moralne u dzieci.
 

więcej informacji tutaj

 

 

 


Plakat - sześciolatek w szkole

 

 


Szanowni Rodzice

od 1 września 2014 r. w naszej szkole

obowiązuje nowy dziennik elektroniczny 
UONET "PLUS".

Jak uzyskać dostęp do nowego dziennika UONET "PLUS" swojego dziecka.

 

1. Podać swój adres e-mail wychowawcy klasy;
2. Pomyślnie przejść procedurę pierwszego logowania (ustalenie własnego unikalnego hasła logowania);

uonetplus_Pierwsze-logowanie.pdf 

 

 

Nasza szkoła w listopadzie 2013 r. przystąpiła do programu „Aktywna edukacja”. Liderem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Głównym celem programu jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Program „Aktywna Edukacja” jest także etapem przygotowującym szkoły do określenia zapotrzebowania informatycznego. Więcej informacji w zakładce "Aktywna edukacja".

  

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do projektu Lepsza Szkoła organizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. W ramach tego projektu w kl. IV - VI na matematyce piszę się 3 razy do roku Sesję z plusem diagnozującą umiejętności uczniów na tle kraju i szkoły. Również w tym roku klasy 6 napisały Próbny Sprawdzian.

H. Figalska

 

 


Od 1 września 2012 r. zgodnie z Uchwałą Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2012 r. został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy. W skład zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy oraz Przedszkole nr 6 w Brodnicy (os. Grunwald). Naukę w szkole i w oddziałach przedszkolnych rozpoczęło 746 dzieci. W zespole pracuje 72 pracowników.